Hakkımızda

Karasu Organize Sanayi Bölgesi 4562 sayılı  Organize Sanayi Bölgeleri Kanununa göre kurulmuş  ve  T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 02.07.2007 tarihli oluruna istinaden tüzel kişilik kazanmıştır. Bakanlık Sicil Defterine 256 sicil numarasıyla kaydolan Karasu Organize Sanayi Bölgesini %82’lik katılma payı ile Sakarya Y.İ.K.O.B ve %18’lik katılma payı ile Karasu Belediyesi tarafından temsil edilmektedir. 

Karasu Organize Sanayi  Sakarya ili, Karasu İlçesi, Aşağıincilli Mahallesi, Salpalası, Taşlıpınar, İskicideresi ve Çakalyuvası mevkilerinde yer alan araziler üzerinde, toplam 44 hektarlık alanda kurulmuştur. Kamulaştırma işlemlerine esas teşkil edecek “Kamu Yararı Kararı” Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın

 

27.12.2007 tarihli  yazısıyla alınmış, özel mülkiyete konu 57 adet parsel, 1 adet maliye hazinesine ait olmak üzere toplam 44 hektarlık alanın  kamulaştırma işlemlerine 12 Nisan 2010 tarihinde başlanmış ve 18 Haziran 2011 tarihi itibariyle tamamlanmıştır.                                                                                                                     

Toplam 44 hektar  olan  Karasu Organize Sanayi Bölgesinde 6 adet sanayi parseli, 2 adet sağlık koruma bandı, 1 adet arıtma tesisi, 1 adet teknik altyapı, 1 adet idari sosyal tesis alanı ve 2 adet park alanı bulunmaktadır. 6 adet sanayi parselinin hepsi tahsis edilmiştir.                                                                                                                     

Karasu Organize Sanayi Bölgesi alanina ait Kamulaştırma işlemleri tamamen bitirilmiş , Bakanlikça onaylanan Parselasyon planına göre 17.11.2011 tarihinde tapuları çıkarılmıştır. Parsel tahsisi yapılan katılımcılarımıza OSB Uygulama Yönetmeliği Esasları dahilinde parsel tapuları verilmektedir.